Công ty TNHH vải đẹp Liên Duyên là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bán các mặt hàng: Chăn - ga (ra) - gối - đệm - nệm - ruột - khăn - rèm - thảm cho khách sạn và gia đình mang thương hiệu GOLDEN SILK

TIN TỨC